Produkty

 

Štandartné hydraulické agregáty
- objem nádrže od 3 do 75 l
- nádrže z hliníkovej zliatiny
- elektrický výkon od 0,25 do 7,5 kW
- prietok od 0,8 do 37 l/min
- pracovný tlak do 50 MPa
- rôzne vyhotovenia riadiacich blokov
   
Hydraulické agregáty podľa požiadaviek zákazníkov
- objem nádrže od 15 do 1000 l
- kompletné systémy podľa najrôznejších požiadaviek
- pracovný tlak do 50MPa
   
Hydraulické pohonné jednotky
- bez nádrže a riadiacich prvkov
- prietok od 0,25 do 300 l/min
- pracovný tlak do 50 Mapa
   
Ručné hydraulické agregáty do nádrží a do potrubia
- objem dodávky oleja od 12 do 45 ccm/zdvih
- pracovný tlak 35 MPa
   
Hydraulické ventilové bloky podľa požiadaviek zákazníkov
- bloky z ocele a z hliníkových zliatin
   
Akumulátory
- piestové
- vakové
   
Radiace prvky
- tlakové spínače
- písacie moduly
   
Príslušenstvo
- hydraulické nádrže
- držiaky hydrogenerátorov
- spojky
- hladinomery
- manometre
- prepínače meracích miest
   
TESNIACE PRVKY
Statické tesnenia
- O-krúžky
- tesniace šnúry
- oporné krúžky
   
Hydraulické tesnenia
- rôzne tvary a rozmery
- stieracie krúžky
- manžety
- tesniace sady
- vodiace časti
- z rôzneho materiálu
   
HYDRAULICKÉ PRVKY
Hydrogenerátory
- zubové
- axialné piestové
- radialne piestové
- lamelové
- viacstupňové
   
Hydromotory
- zubové
- axiálne piestové
- priamočiaré (výrabané podľa požiadaviek zákazníka)
   
Rozvádzače
- s elektrickým ovládaním
- s hydraulickým ovládaním
- s pneumatickým ovládaním
- s ručným ovládaním
- s mechanickým ovládaním
- proporcionálne
- sedlové
   
Riadiace ventily
- poisťovacie
- regulačné
- brzdné
- prepínacie
- regulácie prietoku
- deliče prietoku
- jednosmerné
- hydraulické zámky
   
FILTRAČNÉ PRVKY
Filtre pre hydrauliku
- sacie filtre
- odpadové filtre
- strednotlakové filtre
- vysokotlakové filtre
- filtračné mobilné zariadenia